Phê duyệt chương trình giáo dục nghề nghiệp

17:08 | 21/06/2017 Print
Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình sẽ hỗ trợ 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

dau tu

Một buổi thực hành tại Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020 với tổng kinh phí thực hiện là 14.024 tỷ đồng.

Chương trình gồm 3 dự án thành phần: Dự án 1- “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”; Dự án 2- “Phát triển thị trường lao động và việc làm”; Dự án 3- "Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động".

Một số mục tiêu cụ thể chương trình: Phấn đấu đến năm 2020 hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường nghề (theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020) và khoảng 30 trường chuyên biệt đủ điều kiện đào tạo cho một số nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển và các đối tượng là người dân tộc thiểu số học nội trú, người khuyết tật; đầu tư đồng bộ khoảng 100 nghề trọng điểm...

Đồng thời, hỗ trợ đào tạo trình độ cao về kỹ năng nghề, ngoại ngữ và ngành nghề đặc thù cho khoảng 8.800 lao động để đưa khoảng 6.200 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tư vấn chính sách việc làm và học nghề trong đó 45% đến 50% số người lao động đến các trung tâm dịch vụ việc làm được giới thiệu việc làm và 70% trong số đó có kết nối việc làm thành công.

Giảm trung bình hằng năm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (khai khoáng, xây dựng, sản xuất kim loại, sản xuất hóa chất và một số ngành, nghề khác); hỗ trợ thí điểm cho 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động (OHSAS 18001, SA 8000,…) và xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.

Theo Chinhphu.vn

Theo Chinhphu.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam