SCIC đã giải ngân vốn đầu tư đạt trên 24.336 tỷ đồng

23:31 | 26/04/2016 Print
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu với SCIC phải là một tổng công ty mạnh của Nhà nước, gương mẫu trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, vốn của Nhà nước, không chỉ trong khối doanh nghiệp Nhà nước, mà cả các thành phần doanh nghiệp khác...

a hue lam viec scic

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với SCIC về tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu và hoạt động của doanh nghiệp này hiện nay. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 26/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu và hoạt động của doanh nghiệp này hiện nay.

Trong hơn 10 năm qua, hoạt động đầu tư, kinh doanh của SCIC đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu luôn đạt mức cao so với mức bình quân chung của các doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm là 56% (tăng 55 lần so với năm 2006), vốn chủ sở hữu tăng bình quân 31%/năm, tổng tài sản tăng bình quân 36%/năm, lợi nhuận sau thuế tăng bình quân đạt 56%/năm, nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân 99%/năm...

Hiện nay, SCIC cũng đã bước đầu triển khai thành công hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước với tổng vốn đã giải ngân tới thời điểm hiện nay là trên 24.336 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, gắn với thị trường và đạt hiệu quả khá cao.

Đặc biệt trong 2 năm qua, SCIC đã giải ngân đầu tư gần 8.500 tỷ đồng (chiếm hơn 30% tổng số vốn đã giải ngân trong 10 năm qua) khi thực hiện Đề án tái cơ cấu do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc thành lập SCIC là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã đổi mới phương thức quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từ cơ chế mệnh lệnh hành chính sang cơ chế đầu tư, kinh doanh vốn; góp phần bảo toàn và phát triển nguồn vốn Nhà nước qua các hoạt động đầu tư tài chính.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt kỳ vọng vào Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trở thành một tổng công ty mạnh của Nhà nước, gương mẫu trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, vốn của Nhà nước, không chỉ trong khối doanh nghiệp Nhà nước mà cả các thành phần doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho rằng SCIC cần thực hiện tốt hơn việc tái cơ cấu, hay đầu tư thêm vốn để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp đã tiếp nhận bàn giao mỗi khi bán và thoái vốn...

Đối với hoạt động đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu SCIC tập trung đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và các lĩnh vực mà khu vực tư nhân không quan tâm hoặc không đủ năng lực đầu tư; nghiên cứu đầu tư vào những ngành mới có tính chất chiến lược quốc gia như sản phẩm khoa học công nghệ mới mà nhà khoa học, nhà sáng chế Việt Nam đã làm chủ hay khởi nghiệp thành công, nhưng cần vốn đầu tư ban đầu lớn.

Về chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước đang hoạt động hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu SCIC bám sát các nghị quyết của Trung ương và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nước để đạt lợi ích cao nhất cho Nhà nước và xã hội, phù hợp với mục tiêu, định hướng hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu với SCIC phải là một tổng công ty mạnh của Nhà nước, gương mẫu trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, vốn của Nhà nước, không chỉ trong khối doanh nghiệp Nhà nước, mà cả các thành phần doanh nghiệp khác.

Để đạt được mục tiêu này, SCIC phải tăng cường kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động; áp dụng quản trị doanh nghiệp tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, công khai, minh bạch; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nghiệp vụ chất lượng cao. Chú trọng công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ, bảo đảm hoạt động có hiệu quả và bền vững.

Phó Thủ tướng mong muốn SCIC sẽ nỗ lực vươn lên, trở thành tập đoàn tài chính quy mô lớn, nhà đầu tư chiến lược của Nhà nước đối với nền kinh tế, từng bước vươn ra quốc tế, thúc đẩy có hiệu quả quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao hiệu quả nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chủ động hội nhập quốc tế thành công./.

Tổng hợp từ VGP

Tổng hợp từ VGP

© Thời báo Tài chính Việt Nam