Ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 1/2016

16:32 | 07/02/2016 Print
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1/2016, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 8 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Nghị định quy định cụ thể về chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền ăn, công tác phí, trợ cấp của Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; phụ cấp của Thôn đội trưởng; hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại cho dân quân tự vệ; chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; chế độ, chính sách đối với dân quân chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội khi thực hiện nhiệm vụ bị ốm, bị chết; chế độ, chính sách đối với dân quân chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội khi thực hiện nhiệm vụ bị tai nạn, bị chết; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ bị chết, hy sinh, bị thương; chế độ báo, tạp chí; nguồn kinh phí chi cho dân quân tự vệ;...

Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/1/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được ban hành nhằm đảm bảo thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đồng bộ với cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể hóa quy định của Luật Đất đai năm 2013; khắc phục những hạn chế trong quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, đồng thời khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản nhà nước tạo nguồn thu cho đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ.

Nghị định số 05/2016/NĐ-CP ngày 01/1/2016 quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân. Nghị định áp dụng đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ; bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Ngày 18/1/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Nghị định quy định cụ thể về phân loại dịch vụ phát thanh, truyền hình; chính sách quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình; quản lý nhà nước về dịch vụ phát thanh, truyền hình; quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; quản lý nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình; quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, báo cáo nghiệp vụ và giá dịch vụ; thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh.

Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

Nghị định quy định cụ thể về nguyên tắc xác định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; ủy viên Ủy ban nhân dân; nguyên tắc bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND; cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/1/2016 quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm được ban hành để quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm; phù hợp trong điều kiện hiện nay, góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngày 19/1/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai. Quyết định quy định cụ thể về căn cứ hỗ trợ; quy trình hỗ trợ; nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ kinh phí; hỗ trợ thiệt hại do nắng nóng, hạn hán.

Quyết định số 02/2015/QĐ-TTg ngày 28/1/2016 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. Quyết định gồm 9 điều, quy định về điều kiện công bố dịch bệnh truyền nhiễm; trình tự công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, nhóm B, nhóm C; điều kiện, trình tự công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo Chinhphu.vn

Theo Chinhphu.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam