Nghệ An: Hoàn thành tốt 25/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

16:48 | 29/12/2014 Print
Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay, tỉnh đã đạt và vượt 25/27 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh năm 2014 ước tăng 7,24%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của hai năm gần đây.

Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước tăng 3,85%, công nghiệp xây dựng ước tăng 8,72%, dịch vụ ước tăng 8,22%. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước tăng 9,68% so với năm 2013; riêng giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 13,53% - mức tăng cao nhất trong những năm gần đây.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm ước đạt 34.653,6 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm ước đạt 415,4 triệu USD (tăng 10,2% so với cùng kỳ).

Công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đổi mới, triển khai mạnh mẽ, tranh thủ tốt các nguồn vốn trong và ngoài nước. Trong năm 2014 đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 177 dự án với số vốn đăng ký hơn 55.592,78 tỷ đồng; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.041 doanh nghiệp, tăng 6,03% so với cùng kỳ, vốn điều lệ đăng ký bình quân khoảng 4,5 tỷ đồng/ doanh nghiệp.

Thu ngân sách có dấu hiệu khởi sắc, cả năm ước đạt 7.400 tỷ đồng, bằng 109,9% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa 6.200 tỷ đồng, tăng 14,7%, thu thuế xuất nhập khẩu 1.186 tỷ đồng, tăng 28,8%...

Năm 2015, tỉnh sẽ cố gắng hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8-9%. Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, cải cách hành chính, huy động tốt các nguồn lực cho phát triển. Trên cơ sở đó, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách cho nhà nước./.

Thúy Nghĩa

Thúy Nghĩa

© Thời báo Tài chính Việt Nam