Quảng Ninh đề xuất các trọng tâm tuyên truyền trong tháng 11

16:30 | 29/10/2014 Print
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị giao ban thông tin báo chí tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin, báo chí tháng 11/2014 trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT báo cáo khái quát công tác thông tin, báo chí nổi bật về hoạt động liên quan đến tỉnh Quảng Ninh trong tháng 10. Cụ thể, Sở TT&TT đã phối hợp với Cục Thông tin Đối ngoại thuộc Bộ TT&TT mở lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh năm 2014 cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại tại các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cùng một số hoạt động có liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh…

họp báo thường kỳ 28/10

Toàn cảnh hội nghị giao ban thông tin báo chi tháng 10/2014.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Tập trung tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh…

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Hồng Cẩm đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tiếp tục tuyên truyền về các văn bản liên quan đến Hội nghị Trung ương 9, khóa XI, Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, giải pháp trọng tâm về công tác này năm 2015; tăng cường hơn nữa về công tác tuyên truyền về Đề án 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở TT&TT Mai Vũ Tuấn cho biết, trong tháng 10, các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương đã phản ánh một cách sâu sắc, toàn diện về mọi mặt của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời khẳng định, Sở TT&TT sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các địa phương của tỉnh kịp thời cung cấp những thông tin, những vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn, để các cơ quan thông tấn, báo chí phản ánh trên tinh thần xây dựng, cùng tiến bộ…/

PV thường trú tại Quảng Ninh

PV thường trú tại Quảng Ninh

© Thời báo Tài chính Việt Nam