Thêm công cụ cho hoạt động quản lý ngân quỹ

13:46 | 14/10/2014 Print
Từ ngày 14 đến 16/10/2014, tại Nghệ An, Kho bạc Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai công tác thanh tra chuyên ngành kho bạc khu vực phía Bắc.

anh Vinh

Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Quốc Vinh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Quốc Vinh cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2014, KBNN đã thực hiện kiểm tra tại 25/29 đơn vị KBNN tỉnh và 28 KBNN quận, huyện đạt 86% so với kế hoạch. KBNN các tỉnh, thành phố đã tiến hành kiểm tra trên 1768 cuộc, đạt trên 79% kế hoạch năm.

Nội dung kiểm tra được triển khai toàn diện các mặt hoạt động nghiệp vụ theo các hình thức: kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra thường xuyên. Trên cơ sở kiểm tra, đã giúp cho lãnh đạo KBNN đánh giá được tình hình thực hiện triển khai cũng như việc chấp hành chế độ, quy trình nghiệp vụ tại cơ sở, qua đó, KBNN đã có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời chung toàn hệ thống cũng như từng đơn vị để sớm có biện pháp xử lý các sai sót, tồn tại.

Trước yêu cầu đổi mới, cải cách và hiện đại hoá của ngành tài chính, hệ thống KBNN đã được Chính phủ, Bộ Tài chính tin tưởng giao thêm nhiệm vụ mới đó là thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và đòi hỏi rất cao về trình độ năng lực cán bộ, đòi hỏi rất cao về trách nhiệm thực thi công vụ.

Sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng, lấy ý kiến tham gia của KBNN địa phương và các đơn vị chức năng của KBNN và Bộ Tài chính, KBNN đã hoàn thiện trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2456/QĐ- BTC ban hành Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN, và ngày 26/9/2014, Tổng giám đốc KBNN đã ký Quyết định số 777/QĐ- KBNN về việc ban hành quy trình thanh tra chuyên ngành KBNN.

Cụ thể, thanh tra chuyên ngành KBNN, KBNN tỉnh, thành phố tập trung thanh, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng NSNN trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện kiểm soát chi qu hệ thống KBNN; việc chấp hành các quy định của pháp luật của các quỹ tài chính do KBNN quản lý....

Toàn cảnh hội nghị thanh tra chuyên ngành KBNN

Toàn cảnh hội nghị thanh tra chuyên ngành KBNN.

Để phổ biến và triển khai kịp thời các quyết định nêu trên, chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm hoạt động thanh tra chuyên ngành trong toàn hệ thống. Tại Hội nghị, nhiều nội dung về công tác thanh tra, kiểm tra cũng như những điểm mới của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và những nội dung cần lưu ý khi thực hiện xử phạt hành chính trong lĩnh vực KBNN được đưa ra nhằm giúp các cán bộ có cái nhìn khái quát và sâu hơn về lĩnh vực cần thanh tra khi triển khai nhiệm vụ mới.

Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Vinh đề nghị, các đại biểu tham gia hội nghị cần chủ động nghiên cứu và mạnh dạn trao đổi những nội dung có liên quan giữa nội dung báo cáo viên truyền đạt với vướng mắc trong thực tế tại cơ sở để có sự thống nhất về nhận thức và triển khai công việc tại đơn vị.

Đặc biệt, với nội dung triển khai công tác thanh tra chuyên ngành KBNN, Phó Tổng giám đốc KBNN đề nghị, lãnh đạo các KBNN tỉnh, thành phố cần phản ánh những khó khăn, vướng mắc và tham gia kỹ với trung ương về những vấn đề lãnh đạo, điều hành, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra sao cho phù hợp để hoạt động thanh tra, kiểm tra thực sự là công cụ hữu hiệu, sắc bén giúp cho việc quản lý nguồn vốn NSNN được chặt chẽ, hiệu quả hơn./.

Tin và ảnh: Hạnh Thảo

Tin và ảnh: Hạnh Thảo

© Thời báo Tài chính Việt Nam