Hà Nội tăng trưởng 8,1% trong quý II

14:28 | 28/06/2014 Print
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II tăng 8,1%, cao hơn quý I (6,6%) và tăng 0,25% cùng kỳ năm 2013 (7,85%).

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, GRDP của Hà Nội tăng 7,4%, thấp hơn mức cùng kỳ năm trước (7,67%), ước bằng khoảng 1,5 lần mức tăng cả nước.

Sở này còn cho biết, các ngành đều duy trì tăng trưởng, nhưng hầu hết thấp hơn mức cùng kỳ năm trước và kế hoạch đề ra. Trong đó, ngành công nghiệp đang tăng trưởng chậm, 6 tháng chỉ tăng 6,4%. Ngành dịch vụ cũng vậy, giá trị gia tăng đạt 8,2%, thấp hơn mức cùng kỳ 4 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, thị trường bán buôn và bán lẻ cũng không sôi động như những năm trước, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,3% (cùng kỳ năm 2013, bán lẻ tăng 11,6%, các năm trước đó tăng cao hơn 20%).

Đáng chú ý, ngành xây dựng tăng 8,9%, cao hơn mức cùng kỳ hai năm trước. Thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm lên, nhà tồn kho đã giảm 1.612 căn so với cuối năm 2013. Số lượng giao dịch thành công tại các sản giao dịch bất động sản tăng đáng kể, với hơn 1.600 giao dịch, bằng 145% của cả năm 2013.

Tố Uyên

Tố Uyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam