Bộ Tài chính tổ chức chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10:52 | 15/05/2014 Print
Sáng ngày 14/5/2014 Đảng ủy Bộ Tài chính đã đã tổ chức buổi học tập chuyên đề về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" cho gần 500 cán bộ, đảng viên. Trước đó, đoàn cán bộ Bộ Tài chính đã vào lăng viếng Hồ chủ tịch.

hh

Đồng chí Chu Đức Tính nguyên Giám đốc Bảo Tàng Hồ Chí Minh kể lại những câu chuyện về Hồ chủ tịch.

Tại buổi học chuyên đề các cán bộ, đảng viên của Đảng Ủy Bộ Tài chính đã được nghe đồng chí Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo Tàng Hồ Chí Minh kể lại những câu chuyện về Hồ Chủ tịch, đồng thời nhấn mạnh 3 nội dung quan trọng cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đó là: Nêu cao tinh thần trách nhiệm (mỗi cán bộ, đảng viên cần làm việc có trách nhiệm, hiểu đúng và nẵm vững chủ chương chính sách của Đảng); Chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói ích kỷ, chây lười, ỉ lại, tham ô, tham nhũng, cửa quyền, tham danh, tham lợi; Và đặc biệt nói phải đi đôi với làm, lí luận phải gắn với thực tiễn, tư tưởng gắn với hành động, tránh tình trạng nói một đằng làm một nẻo hoặc chỉ nói mà không làm.

bo tai chinh
Buổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính tham dự.

Cũng tại buổi học tập, đồng chí Nguyễn Đức Chi - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhấn mạnh: Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương và của Đảng uỷ Bộ Tài chính về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng với việc triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" sẽ là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng nhất của các tổ chức Đảng thuộc Đảng Bộ Bộ Tài chính và của ngành Tài chính.

Qua đợt học tập này, mỗi cán bộ đảng viên sẽ nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức Hồ Chí Minh, học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ là chủ đề được chuyển hóa tới mỗi cán bộ, đảng viên, là động lực để cán bộ, đảng viên ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam