Giáo sư được kéo dài tuổi nghỉ hưu thêm 10 năm

08:34 | 01/04/2014 Print
Thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ là không quá 5 năm; đối với giảng viên có chức danh phó giáo sư là không quá 7 năm và đối với giảng viên có chức danh giáo sư là không quá 10 năm.

gv

Ảnh minh họa

Bộ GD – ĐT vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học đề nghị kéo dài thời gian làm việc đối với những giảng viên đến tuổi nghỉ hưu theo đúng Điều 9 của Nghị định số 141/2013/NĐ-CP.

Theo đó, giảng viên được kéo dài thời gian làm việc khi có đủ các điều kiện sau đây: Có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc; Cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu và chấp thuận.

Thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ là không quá 5 năm; đối với giảng viên có chức danh phó giáo sư là không quá 7 năm và đối với giảng viên có chức danh giáo sư là không quá 10 năm.

Trong thời gian kéo dài làm việc, người được kéo dài làm việc có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định. Giảng viên trong thời gian làm việc kéo dài được xác định là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học; được hưởng lương và các chính sách, chế độ khác theo quy định đối với giảng viên.

Thảo Dương

Thảo Dương

© Thời báo Tài chính Việt Nam