Bộ Xây dựng lên tiếng bảo vệ cho Thông tư 02

09:11 | 13/03/2014 Print
Bộ Xây dựng vừa có thông cáo báo chí lên tiếng về việc ban hành Thông tư 02/2014/TT-BXD, theo đó khẳng định, thông tư này không có quy định thêm hoặc quy định khác so với Nghị định số 121/2013/NĐ-CP về các trường hợp xây dựng sai phép, không phép được nộp tiền phạt cho tồn tại...

saiphep

Một công trình sai phép được xử lý. Ảnh tư liệu minh họa

Thông cáo nêu rõ, Thông tư số 02/2014/TT-BXD không có quy định thêm hoặc quy định khác so với Nghị định số 121/2013/NĐ-CP về các trường hợp xây dựng sai phép, không phép được nộp tiền phạt và cho tồn tại, không cưỡng chế phá dỡ đã được quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định này.

Được biết, sau khi Thông tư 02 ban hành, không ít người dân và các chuyên gia đã bày tỏ mối lo ngại về tính thiếu khả thi nếu như được áp dụng vào thực tiễn. Nhiều người cho rằng, việc này sẽ dẫn đến việc thực thi pháp luật không nghiêm, hay dễ khiến cho sai phạm phát sinh nhiều hơn...

Trong thông cáo mới nhất này, Bộ Xây dựng cũng cho biết những điểm mới của Nghị định 121/2013/NĐ-CP, cụ thể, tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định: “Hành vi quy định tài Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6 và Điểm b Khoản 7 Điều này mà không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng các công trình lân cận, không có tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với công trình là nhà ở riêng lẻ và bằng 50% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị được duyệt đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng hoặc công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. Sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc nộp phạt thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng.”

Tại khoản 2 Điều 70 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp xây dựng sai phép, không phép quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 13 Nghị định này.

Trước thực tế xây dựng và hoàn thiện, những quy định mới này sẽ nhằm xử lý một số trường hợp xây dựng sai phép, không phép, sau khi hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng mới bị phát hiện, trong trường hợp nếu buộc phá dỡ thì cũng gây lãng phí lớn cho xã hội, có những trường hợp đã kéo dài nhiều năm nhưng cũng chưa xử lý được triệt để.

Các công trình áp dụng quy định này phải đảm bảo điều kiện không vi phạm chỉ giới xây dựng, không gây ảnh hưởng các công trình lân cận, không có tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp, chứ quy định mới này không áp dụng đối với tất cả các công trình xây dựng sai phép, không phép...

"Dự thảo Nghị định cũng đã được gửi lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để lấy ý kiến người dân, được Bộ Tư pháp thẩm định và xin ý kiến các Thành viên Chính phủ trước khi ban hành theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật", Bộ Xây dựng cho biết.

Kim Thoa

Kim Thoa

© Thời báo Tài chính Việt Nam