Ra mắt Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng tiếng Anh và Báo Điện tử Bộ Quốc phòng

15:53 | 19/12/2013 Print
Sáng 19/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Quốc phòng phiên bản tiếng Anh và Báo Điện tử Quốc phòng.

Lễ ấn nút ra mắt Cổng TTĐT (phiên bản tiếng Anh) và Báo Điện tử Quốc phòng. Ảnh: BQP cung cấp

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng có địa chỉ: www.bqp.vn; www.mod.gov.vn cập nhật tình hình thời sự, chính trị, quân sự, quốc phòng trong nước và quốc tế.

Báo Điện tử Quốc phòng có địa chỉ baodientu.bqp.vn. Những chuyên mục của báo chuyển tải những thông tin, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích: thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức quốc phòng – an ninh, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng; phản ánh hoạt động của các lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

“Lễ ra mắt này là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Bộ Quốc phòng trong ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước theo lộ trình phát triển của Chính phủ điện tử”, Trung tướng Phan Văn Giang – Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định.

Việc ra đời Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng phiên bản tiếng Anh và Báo Điện tử Quốc phòng đánh dấu bước phát triển và những nỗ lực trong thực hiện cải cách hành chính, phù hợp với tiến trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về chính sách quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, Nhà nước ta. Đây là kênh thông tin hữu ích, có giá trị thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa./.

Bảo Thiên Bình

Bảo Thiên Bình

© Thời báo Tài chính Việt Nam