Đã có gần 1,4 triệu lao động nông thôn được dạy nghề

14:43 | 13/12/2013 Print
Theo Tổng cục Dạy nghề, đến nay, Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã hỗ trợ dạy nghề cho 1.356.736 người. Trong đó gần 80% có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ với năng suất thu nhập cao hơn.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (Đề án 1956 ) đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng: huy động được đông đảo các lực lượng tham gia đào tạo; số lượng người lao động nông thôn được tham gia đào tạo nghề ngày một tăng, chất lượng dạy nghề được nâng cao; người lao động nông thôn sau học nghề đã áp dụng được kiến thức, kỹ năng nghề đã học vào quá trình sản xuất để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập.

Cuối tháng 11 vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có dự thảo nâng mức hỗ trợ tối đa cho lao động nông thôn thuộc diện chính sách, lao động nghèo… tham gia học nghề lên mức 3 triệu đồng/người/khóa, hỗ trợ tiền ăn 25.000 đồng/người/ngày. Lao động nông thôn thuộc diện hộ cận nghèo được hỗ trợ chi phí học nghề mức tối đa là 2,5 triệu đồng/người/khóa. Với những lao động khuyết tật, nâng mức hỗ trợ lên tối đa 6 triệu đồng/người/khóa, mức hỗ trợ tiền ăn 25.000 đồng/người/ngày.

Dự kiến trong hai năm 2014-2015, chương trình sẽ tiếp tục đào tạo nghề cho khoảng 2 triệu lao động nông thôn. Trong đó, hỗ trợ dạy nghề theo chính sách của Đề án 1956 cho khoảng 1,44 triệu lao động nông thôn, số người học xong có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ có năng suất, thu nhập cao hơn đạt từ 70% trở lên./.

Tố Uyên

Tố Uyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam