Huy động sáng kiến về phòng chống tham nhũng

17:31 | 09/12/2013 Print
Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2014 (VACI 2014) do Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Thế giới (WB) phát động với chủ đề: “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình” đã diễn ra sáng 9/12, tại Hà Nội.

Đây là chương trình thứ 3 và cũng là chương trình cuối cùng trong chuỗi chương trình VACI, nhằm tìm kiếm và hỗ trợ thực hiện các sáng kiến về tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình.

Bốn chủ đề mà Ban Tổ chức đưa ra là: Tăng cường liêm chính, công bằng và đạo đức công vụ; Nâng cao tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin; Nâng cao trách nhiệm giải trình và Mở rộng, nhân rộng sáng kiến mô hình.

Trong đó, chủ đề “Nâng cao trách nhiệm giải trình” được hiểu là các sáng kiến nhằm tăng cường cải cách hành chính theo hướng một nền hành chính phục vụ, xây dựng cơ chế hiệu quả để thực hiện trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương trước người dân với các nội dung như: khi nào phải giải trình, giải trình như thế nào, giải trình những gì…

Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, việc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam tuy có nhiều sáng kiến và đạt được những kết quả tích cực, nhưng những kết quả đạt được đó chưa làm cho người dân yên tâm, hài lòng. Do đó, tất cả chúng ta vẫn phải tiếp tục cùng nhau, đưa ra những sáng kiến nhằm phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam.

Được biết, VACI lần đầu tiên tổ chức vào năm 2011 có 34 sáng kiến được tài trợ thực hiện; lần thứ hai tổ chức vào năm 2013 với 24 sáng kiến được tài trợ.

Chương trình cuối cùng vào năm 2014 dự kiến có khoảng 20 sáng kiến được tài trợ với tổng giá trị tài trợ lên tới hơn 6 tỷ đồng. Ban Tổ chức nhận bài dự thi đến hết ngày 21/03/2014 và dự kiến sẽ trao giải vào tháng 5/2014./.

Hà Anh

Hà Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam