Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 25

17:23 | 17/10/2013 Print
Sáng 17/10/2013, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Đồng chí Nguyễn Thế Trung phổ biến nội dung Nghị quyết 25-NQ/TW cho cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đinh Đức Xương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, các ủy viên các ban tham mưu Đảng ủy Bộ, các ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính và hơn 800 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính Trần Minh Hằng cho biết, công tác dân vận luôn có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong mọi thời kỳ cách mạng của Đảng, đặc biệt trong tình hình hiện nay vai trò đó càng được khẳng định.

Ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới để bổ sung những quan điểm mới trong công tác dân vận, khẳng định vai trò lãnh đạo và những đổi mới trong lãnh đạo của Đảng đến công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

Nghị quyết này nhằm củng cố và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân đồng thời đánh dấu mốc hết sức quan trọng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận.

Đồng chí Trần Minh Hằng nhấn mạnh, thông qua việc tổ chức hội nghị này để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 25.

Qua đó, tăng cường sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục đích của công tác dân vận; tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên toàn ngành Tài chính để tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thế Trung phổ biến các nội dung của Nghị quyết 25 và thảo luận về chương trình hành động công tác dân vận trong các lĩnh vực của ngành Tài chính./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam