8,5 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại cơn bão số 10

22:25 | 04/10/2013 Print
Đây là tổng số tiền Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên đã ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiệt hại do bão Wutip (bão số 10) gây ra.

Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã trích 5,5 tỉ đồng từ số tiền đóng góp của cán bộ công nhân viên các đơn vị thuộc tập đoàn để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại.

Số tiền hỗ trợ này đã được đại diện tập đoàn thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển tới các địa phương bị thiệt hại nặng nề. Gồm: tỉnh Nghệ An 500 triệu đồng; tỉnh Hà Tĩnh 1 tỉ đồng; tỉnh Thanh Hóa 500 triệu đồng; tỉnh Quảng Bình 2 tỉ đồng; tỉnh Quảng Trị 1 tỉ đồng; tỉnh Thừa Thiên - Huế 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên tập đoàn: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) ủng hộ 1,5 tỉ đồng và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) ủng hộ 1,5 tỉ đồng cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão Wutip gây ra./.

Hoàng Lâm

Hoàng Lâm

© Thời báo Tài chính Việt Nam