Hỗ trợ ngư dân đóng tàu vươn khơi bám biển

15:14 | 20/09/2013 Print
Đây là quan điểm của Bộ Tài chính trong công văn trả lời Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi về việc xin kinh phí hỗ trợ phục vụ cho công tác này. Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hướng dẫn quy định đối với chính sách hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép.

Cụ thể Quyết đính sẽ quy định về đối tượng, lãi suất cho vay, thời gian thực hiện…

Theo Bộ Tài chính, với nguyên tắc, mục đích hoạt động của Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi, việc hỗ trợ từ NSNN cho Quỹ để có nguồn hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu công suất lớn vươn khơi bám biển là cần thiết.

Tuy nhiên, NSTW năm 2013 và 2014 là rất khó khăn. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sử dụng nguồn NSĐP, huy động các nguồn vốn khác để hỗ trợ Quỹ.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi là tổ chức xã hội (phi chính phủ), hoạt động vì lợi ích cộng đồng, không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, bảo toàn vốn, tự trang trải và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

Quỹ được tổ chức và hoạt động với mục đích hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại do thiên tai gây ra hoặc khi bị tai nạn trên biển khi đang khai thác thủy sản… nhằm sớm khôi phục lại phương tiện sản xuất và ổn định đời sống./.

H.TR

H.TR

© Thời báo Tài chính Việt Nam