Đầu tư vào con người là yếu tố mấu chốt để tăng trưởng

17:51 | 03/07/2013 Print
Việt Nam là một trong số hơn 40 nước đạt được những tiến bộ hơn cả mong đợi về đầu tư và phát triển con người trong những thập kỷ gần đây.

Hội thảo về Báo cáo phát triển con người của UNDP tổ chức ngày 3/7. Ảnh: Hoàng Yến

Kết quả này là nhờ những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ về cải cách giáo dục y tế, các chương trình xóa đói giảm nghèo đột phá và sự tham gia mang tính chiến lược vào nền kinh tế thế giới.

Báo cáo Phát triển con người năm 2013 được giới thiệu tại Việt Nam ngày hôm nay (3/7) cho biết, trong giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008 – 2009, cả thế giới đã phải chú ý khi nền kinh tế của các nước đang phát triển không ngừng lớn mạnh trong khi các nền kinh tế phát triển ngừng tăng trưởng. Kể từ đó, sự trỗi dậy của các nước đang phát triển ở Nam bán cầu được bàn đến nhiều hơn. Các cuộc bàn luận này thường tập trung vào GDP và tăng trưởng thương mại ở một số quốc gia lớn.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế không tự chuyển thành tiến bộ về phát triển con người. Báo cáo này chỉ rõ sự trỗi dậy của các nước là kết quả của việc liên tục đầu tư vào phát triển con người. Các nước đạt nhiều thành tựu nổi bật nhất ở khu vực Đông Á ngoài Trung Quốc còn có Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Brunei.

Phát biểu tại buổi hội thảo, bà Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào con người. “Nếu không đầu tư vào con người thì những lợi ích thu được từ thị trường quốc tế hoặc từ đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ rất hạn chế. Đầu tư vào tiềm năng con người có ý nghĩa sống còn giúp Việt Nam nâng cao lợi thế cạnh tranh và nhờ đó được hưởng lợi đầy đủ khi tham gia hội nhập kinh tế”.

Hoàng Yến

Hoàng Yến

© Thời báo Tài chính Việt Nam