Cục CNTT & Thống kê Hải quan đính chính mời thầu

13:22 | 27/11/2013 Print
Cục CNTT & Thống kê Hải quan đính chính gói thầu Nâng cấp Hệ thống thống kê thuế, kim ngạch theo mặt hàng.

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

2. Tên gói thầu: Nâng cấp Hệ thống thống kê thuế, kim ngạch theo mặt hàng.

3. Tên dự án: Nâng cấp Hệ thống thống kê thuế, kim ngạch theo mặt hàng.

4. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 20/11/2013 đến trước 9h00 ngày 16/12/2013 (trong giờ hành chính).

5. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 16/12/2013.

6. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 16/12/2013.

7. Đã đăng tải trên báo Đấu thầu số 232 (ngày 20/11/2013), số 233 (ngày 21/11/2013 và số 234 (ngày 22/11/2013).

Nay xin đính chính thông tin phát hành hồ sơ mời thầu như sau:

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 02/12/2013 đến trước 9h00 ngày 16/12/2013

Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 16/12/2013.

Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 16/12/2013.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

Đ.T

Đ.T

© Thời báo Tài chính Việt Nam