Vosco thoát lỗ, nhưng còn ‘bấp bênh’ về khả năng hoạt động liên tục

10:53 | 16/08/2021 Print
Báo cáo tài chính bán niên sau khi đã soát xét của Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco, mã VOS, sàn HOSE) đã ghi nhận lợi nhuận dương, khắc phục được tình trạng thua lỗ của nửa đầu năm ngoái.

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 của Vosco đạt 580 tỷ đồng, giảm 14,7% so với doanh thu thuần thực hiện cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế của Vosco trong nửa đầu năm 2021 đạt 222 tỷ đồng, đảo chiều so với mức thua lỗ hơn 118 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020.

Mặc dù công ty đã khắc phục được tình trạng thua lỗ, nhưng tỷ lệ nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức cao. Quy mô nợ phải trả tại thời điểm 30/6/2021 ghi nhận ở mức 2.279 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,1 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong cơ cấu nợ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là hơn 517 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 698 tỷ đồng.

Tại báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên nêu vấn đề cần nhấn mạnh, lưu ý người đọc các nội dung tại thuyết minh số 33.

Theo đó, tại thuyết minh số 33, công ty ghi nhận lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2021 là 699,13 tỷ đồng, nợ quá hạn là 520 tỷ đồng. Các nội dung này cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021 vẫn được trình bày trên cơ sở giả định hoạt động liên tục vì Ban Tổng giám đốc tin tưởng, công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Cuối tháng 6/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty này đã đưa ra nội dung thực hiện tái cơ cấu công ty.

Cụ thể trong năm 2021, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào tái cơ cấu nợ vay với Ngân hàng TMCP Bảo Việt thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Về tái cơ cấu đội tàu, việc thanh lý tàu Đại Nam đã hoàn thành. Công ty sẽ thuê tàu bên ngoài để tăng năng lực vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh, sản lượng, doanh thu, tạo thêm việc làm cho người lao động./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam