HOSE áp dụng quy trình, giải pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19

07:30 | 09/08/2021 Print
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo về việc áp dụng quy trình, giải pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh và tổ chức hoạt động tại HOSE, kể từ ngày 9/8/2021.

Thông tin từ HOSE cho biết, ngày 4/8/2021, qua quá trình xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với lực lượng nhân viên “3 tại chỗ” của HOSE, sở đã phát hiện một số ca dương tính. Sở đã báo cáo thông tin kịp thời với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện việc xử lý an toàn dịch bệnh theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm đảm bảo an toàn và hoạt động liên tục của thị trường chứng khoán tại HOSE, từ ngày 9/8/2021, HOSE áp dụng quy trình, giải pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Theo đó, HOSE tạm dừng mọi hoạt động tiếp khách, làm việc trực tiếp “mặt đối mặt” với khách hàng, đối tác. Việc xử lý thông tin liên quan đến doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán và các bên có liên quan được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ xa.

Hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE vẫn được duy trì bình thường theo các kịch bản phòng chống dịch đã được chuẩn bị./.

Duy Thái

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam