Cục Thuế Thanh Hóa: Chú trọng quản lý thuế ngành, lĩnh vực rủi ro

08:03 | 14/08/2021 Print
Để huy động kịp thời các nguồn thu vào ngân sách, Cục Thuế Thanh Hóa chủ động nâng cao chất lượng công tác phân tích, rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, nhất là nguồn thu mới phát sinh để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách của các cấp.

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Cục Thuế Thanh Hóa chú trọng quản lý thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Ảnh: TL

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn. Để hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế vượt qua khó khăn, Cục Thuế Thanh Hóa đã tập trung, triển khai công tác hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh phục hồi sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn thách thức.

Đặc biệt chú trọng triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách của Chính phủ tại Nghị quyết 68/NQ-CP; Nghị định 52/2021/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; các chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân…

Cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Cục Thuế Thanh Hóa còn chủ động thu kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Thanh Hóa thu được 12.017 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán giao, tăng 19,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp 966 tỷ đồng, đạt 62,8% dự toán, tăng 18,8% so với cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp 2.324 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán, tăng 27,3% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân 545 tỷ đồng, đạt 77,9% dự toán, bằng 98,3% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ 567 tỷ đồng, đạt 71,8% dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho hay, kinh tế hồi phục từ những tháng cuối năm 2020, đã duy trì và tăng thu cho những tháng nửa đầu năm 2021; cùng với đó, đơn vị đã chủ động và áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp đôn đốc, rà soát chú trọng quản lý thuế các ngành, lĩnh vực còn dư địa, tiềm năng tăng thu như: hoạt động khai thác khoáng sản; kinh doanh bất động sản; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử...

Nhờ nỗ lực vượt qua khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn giữ ổn định sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa ghi nhận, 7 tháng đầu năm 2021, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp ngân sách 1.849 tỷ đồng, đạt 88% dự toán, tăng 53,3% so với cùng kỳ.

Trong những tháng tới, Cục Thuế Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phân tích, rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhất là nguồn thu mới phát sinh.

Cùng với đó, cục thuế thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, cục thuế giao các chi cục thuế đánh giá tình hình nợ thuế đến hết tháng 7/2021 theo từng địa bàn và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo thu ngân sách trong những tháng cuối năm.

Song song với đó, cục thuế sẽ phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành có liên quan của tỉnh trong việc giám sát, quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản và thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp có dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam