Đồng Nai: 7 tháng giải quyết hoàn thuế hơn 9,4 nghìn tỷ đồng

16:13 | 11/08/2021 Print
Theo Cục Thuế Đồng Nai, tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, đơn vị đã giải quyết được 1.604 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền hoàn lại cho người nộp thuế đạt 9.428 tỷ đồng; đồng thời từ chối hoàn 2.781 tỷ đồng cho 491 hồ sơ.

thue dong nai

Giao dịch thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng năm 2021 của Cục Thuế Đồng Nai cho biết, về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), trong tháng 7, đơn vị đã tiếp nhận 400 hồ sơ, với số tiền xin hoàn 2.757 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng là 2.198 hồ sơ, với số tiền xin hoàn 13.254 tỷ đồng.

Cộng với số hồ sơ chưa giải quyết của tháng 6/2021 là 188 hồ sơ, trong tháng 7/2021 Cục Thuế Đồng Nai đã giải quyết được 317 hồ sơ với số tiền thuế GTGT hoàn lại cho doanh nghiệp (DN) là 2.017 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng giải quyết được 1.604 hồ sơ, với số tiền hoàn cho DN đạt 9.428 tỷ đồng.

Riêng số hồ sơ không hoàn, riêng trong tháng 7 là 86 hồ sơ với số tiền 560 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 491 hồ sơ, với số tiền 2.781 tỷ đồng.

Liên quan đến hoàn thuế điện tử, báo cáo cho biết, số hồ sơ đã xử lý truyền nhận điện tử với Kho bạc Nhà nước trong tháng 7/2021 là 129 hồ sơ, với số tiền xin hoàn 1.038 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng xử lý được 717 hồ sơ, với số tiền xin hoàn 5.051 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai, trong thời gian còn lại của năm, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT, hoàn trả các loại thuế nộp thừa, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, hoàn thuế đúng đối tượng theo đúng chính sách pháp luật nhằm giúp người nộp thuế có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp./.

Đỗ Doãn

Đỗ Doãn

© Thời báo Tài chính Việt Nam