Cục Thuế Bắc Ninh thu được 536 tỷ đồng nợ thuế

10:55 | 11/08/2021 Print
Ngoài việc thu kịp thời các nguồn thuế vào ngân sách nhà nước, công tác quản lý nợ thuế được Cục Thuế Bắc Ninh đặc biệt chú trọng triển khai. Nhờ đó, 7 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Bắc Ninh thu được 536 tỷ đồng tiền nợ thuế, đạt 84% trên tổng số tiền thuế nợ giao đôn đốc.

cục-thuế-bắc-ninh.jpg

Cán bộ thuế Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận (Bắc Ninh) nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ. Ảnh: Huyền Thương

Ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho hay, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, song cục thuế đã thường xuyên đánh giá tình hình nợ thuế từng tháng và thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế và xử lý tiền thuế nợ theo đúng quy định.

Cùng đó, cục thuế đã chỉ đạo cán bộ quản lý nợ hàng ngày theo dõi đôn đốc các khoản nợ đọng để phân loại nợ đảm bảo đúng quy trình, đôn đốc tiền thuế nợ 31/12/2020 chuyển sang và tiền thuế nợ mới phát sinh; thường xuyên rà soát, phối hợp xử lý tiền thuế nợ sai sót...

Do đó, 7 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã đôn đốc thu và điều chỉnh được số tiền thuế nợ của thời điểm 31/12/2020 chuyển sang với số tiền là 536 tỷ đồng, đạt 84% trên tổng số tiền thuế nợ giao đôn đốc.

Đối với các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày, cơ quan thuế đã đôn đốc thu nộp bằng các biện pháp gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, đôn đốc làm việc trực tiếp, ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp theo mẫu 07/QLN ban hành kèm theo quy trình quản lý nợ. Theo đó, đã ban hành và gửi thông báo nợ thuế đến hơn 34.811 lượt doanh nghiệp.

Báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tính đến thời điểm 30/6/2021 là 741 tỷ đồng, giảm số tuyệt đối là 159 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 18% so với thời điểm 31/12/2020.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, Cục Thuế Bắc Ninh sẽ tiếp tục tập trung công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo áp dụng đầy đủ các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Đồng thời, đơn vị thực hiện công khai thông tin người nộp thuế có số thuế nợ lớn, dây dưa kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và trang thông tin của ngành, tập trung đôn đôc thu hết số thuế phát sinh, cương quyết không để nợ đọng thuế phát sinh mới, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tổng số nợ đến ngày 31/12/2021 không quá 4% trên tổng số thực thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Bắc Ninh phấn đấu đến hết 31/12/2021 hoàn thành việc xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam