Infographic: Các ngành nghề và xu hướng phát triển qua thời dịch

11:14 | 16/08/2021 Print
Dựa trên số liệu từ các nền kinh tế với thị trường lao động đa dạng, tổ chức McKinsey cho rằng đại dịch COVID-19 đã tác động đến sự phát triển của nhiều ngành nghề bằng cách thúc đẩy các xu hướng số hóa dịch vụ, làm việc từ xa và tự động hóa.

ngành nghề
ngành nghề1

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam