Infographic: Phân biệt vùng xanh, vùng da cam và vùng đỏ ở Hà Nội

16:10 | 12/08/2021 Print
Trong Công điện 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho 3 vùng: vùng xanh, vùng da cam, vùng đỏ.

vùng xanh1
vùng xanh2

Theo Vietnam+

Theo Vietnam+

© Thời báo Tài chính Việt Nam