Duy trì cảnh báo đối với cổ phiếu RDP

17:52 | 17/08/2021 Print
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu RDP của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding.

Việc duy trì cảnh báo được đưa ra khi HOSE vừa nhận được báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét của Rạng Đông Holding.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 2021 của Rạng Đông Holding là 23,95 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021 là âm 82,8 tỷ đồng..

Như vậy, Công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu RDP và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu RDP sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Trước đó vào tháng 5/2021, HOSE cũng đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding vào diện cảnh báo kể từ ngày 27/5/2021 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 của công ty là âm 106,7 tỷ đồng.

Với nội dung này, cổ phiếu RDP thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo căn cứ quy định tại Tiết c, Điểm 1.1, Khoản 1 Điều 22 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam