PHC phát hành cổ phiếu giữa tình trạng ngập trong nợ nần

16:09 | 17/08/2021 Print
Công ty cổ phần Phục Hưng Holdings (mã PHC, sàn HOSE) vừa đưa ra kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư thông qua đấu giá.

Số lượng cổ phiếu chào bán là 10 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị chào bán là 100 tỷ đồng. Giá khởi điểm là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Trong trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc đăng ký mua nhưng không nộp tiền thì hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư có nhu cầu. Trường hợp hội đồng quản trị phân phối vẫn không hết thì số lượng cổ phiếu còn lại này sẽ được hủy và hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc Phục Hưng Holdings đưa ra kế hoạch phát hành cổ phiếu sau khi doanh nghiệp này đã công bố cáo cáo tài chính quý II/2021.

Theo kết quả kinh doanh, doanh thu thuần nửa đầu năm 2021 của công ty 412 tỷ đồng, giảm bằng khoảng phân nửa so với 831 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 37 tỷ đồng, tăng tới gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ.

Sở dĩ lợi nhuận tăng mạnh trong khi doanh thu giảm là do doanh thu hoạt động tài chính tăng, trong khi chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra, nửa đầu năm 2021 công ty có khoản thu nhập khác tăng khá mạnh.

Trên bảng cân đối kế toán, quy mô nợ phải trả của công ty tại ngày 30/6/2021 ghi nhận mức 1.624 tỷ đồng, cao gấp tới 3,7 lần so với vốn chủ sở hữu.

Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn có giá trị 939 tỷ đồng, lớn gấp hơn 2,1 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn có giá trị 1.811 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn với quy mô lên tới 1.144 tỷ đồng, tiếp đó là hàng tồn kho với 542 tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam