Infographic: Kinh tế các tỉnh biên giới vượt khó, duy trì đà tăng trưởng dương

15:27 | 20/08/2021 Print
Trong bối cảnh khó khăn của dịch COVID-19, kinh tế các tỉnh biên giới và khu vực biên giới tiếp tục duy trì tăng trưởng dương. Nhiều địa bàn có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của cả nước.

Kinh tế các tỉnh biên giới vượt khó, duy trì đà tăng trưởng dương
Kinh tế các tỉnh biên giới vượt khó, duy trì đà tăng trưởng dương
Kinh tế các tỉnh biên giới vượt khó, duy trì đà tăng trưởng dương

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam