Sau giai đoạn dòng tiền âm, thành viên hội đồng quản trị xin từ nhiệm

18:20 | 23/08/2021 Print
Một thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI, sàn HOSE) vừa có đơn từ nhiệm.

Cụ thể, ông Nhữ Văn Nam đã gửi đơn từ nhiệm lên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Trong đơn, ông Nam cho biết: “Hiện nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà”.

Trước khi ông Nam có đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị của Sơn Hà cũng vừa có quyết định miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với bà Hoàng Thị Thu Hằng.

Về tình hình tài chính của Sơn Hà thời gian gần đây, công ty ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm 2021 bị âm 292 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Sơn Hà tại thời điểm cuối tháng 6/2021 là 3.443 tỷ đồng, tăng thêm 8,2% so với đầu năm 2021. Tỷ lệ nợ phải trả của Sơn Hà theo đó đã lớn tới gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 2.143 tỷ đồng, số tiền này cũng đã lớn gấp gần 1,6 lần vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, công ty cũng còn có 249 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Trong khi đó về phía tài sản, tài sản ngắn hạn của công ty có giá trị 3.739 tỷ đồng. Trong đó, tiền (và tương đương tiền) và đầu tư tài chính ngắn hạn đều giảm so với đầu năm, tổng cả 2 khoản này tại thời điểm giữa năm cũng chỉ ở mức 264 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, Sơn Hà đạt doanh thu thuần 3.292 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, tăng trưởng gần 48% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 83 tỷ đồng, tăng trưởng 232% so với 6 tháng đầu năm 2020./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam