Bộ Y tế nghiêm cấm thu tiền từ tiêm vắc-xin Covid-19

15:08 | 24/08/2021 Print
Ngày 24/8, Bộ Y tế có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Đơn vị nào để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm vắc-xin Covid-19 sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

tiêm

Ảnh: TL.

Bộ Y tế cho biết, ngày 31/7/2021, Bộ Y tế đã có Công điện số 1131/CĐ-BYT gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học về việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 hoàn toàn miễn phí;

Không thu tiền, không nhận "bồi dưỡng" từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tuy nhiên, qua phản ánh trên phương tiện truyền thông cho thấy tại một số cơ sở tiêm chủng vẫn có hiện tượng thu tiền để được tiêm chủng vắc-xin; việc làm này không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế; do đó Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) điện: Thủ trưởng các đơn vị được phân công tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng, nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng (với bất kỳ hình thực nào).

Sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế về tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ./.

Văn Nam

Văn Nam

© Thời báo Tài chính Việt Nam