16 cổ phiếu sẽ chuyển niêm yết về HOSE vào đầu tháng 9

10:43 | 25/08/2021 Print
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, 16 doanh nghiệp sẽ chuyển cổ phiếu về lại giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Trước đó, vào đầu tháng 3, để giảm tải việc nghẽn lệnh thường xuyên trên hệ thống HOSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra công văn về chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX trên cơ sở các doanh nghiệp tự nguyện. Kết quả là đã có một số doanh nghiệp niêm yết tại HOSE tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX.

Đến nay, khi hệ thống mới đã hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, hiện tượng nghẽn lệnh trên HOSE đã được xử lý triệt để.

Đầu tháng 8 vừa qua, UBCKNN đã ban hành công văn số 4236 hướng dẫn về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HNX về HOSE.

Theo thông báo, ngày 27/8/2021 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của 16 cổ phiếu này trên HNX. Đa số các doanh nghiệp đã thông báo cổ phiếu dự kiến sẽ giao dịch lại trên HOSE vào 6/9/2021./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam