MSB muốn thoái hết vốn tại công ty quản lý nợ

18:02 | 25/08/2021 Print
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã MSB, sàn HOSE) đang có chủ trương thoái hết vốn góp tại MSB AMC.

MSB AMC là Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản của Ngân hàng Hàng hải. Việc đấu giá của MSB tại MSB AMC được thực hiện thông qua bán đấu giá công khai phần vốn góp.

MSB AMC là công ty con do MSB nắm 100% vốn. Ngoài doanh nghiệp này, MSB còn có một công ty con 100% vốn khác là Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM) hoạt động về một số dịch vụ tài chính.

Về kinh doanh, so sánh kết quả lợi nhuận hợp nhất và của riêng ngân hàng mẹ cho thấy, sự đóng góp lợi nhuận của các công ty con vào lợi nhuận hợp nhất MSB trong nửa đầu năm 2021 là không đáng kể.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của MSB nửa đầu năm 2021 là 3.564 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 2.479 tỷ đồng.

Trong khi đó, báo cáo tài chính của riêng ngân hàng mẹ cho thấy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ghi nhận mức 3.521 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp riêng ngân hàng mẹ đạt 2.466 tỷ đồng.

Về quy mô vốn hiện tại, vốn điều lệ của ngân hàng mẹ MSB đang ở mức 11.750 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 20.258 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tại thời điểm 30/6/2021 là hơn 163 nghìn tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam