Infographic: Nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà

14:18 | 27/08/2021 Print
Theo Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế, nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà là phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và xử trí cấp cứu, chuyển viện cho bệnh nhân.

Nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà
Nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà
Nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà
Nhiệm vụ của cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam