Infographic: 8 tháng năm 2021, Việt Nam thu hút hơn 19 tỷ USD vốn FDI

17:08 | 27/08/2021 Print
Tính đến ngày 20/8/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 19,12 tỷ USD, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2020.

thu hút fđi1
thu hút fdi2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam