8 tháng đầu năm, gỗ xuất siêu đạt 9,149 tỷ USD

19:21 | 27/08/2021 Print
Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa cho biết, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 8/2021 ước đạt 949 triệu USD. Lũy kế 8 tháng ước đạt 11,217 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ.

lâm sản

Xuất khẩu gỗ tăng trưởng mạnh. Ảnh: Tư liệu

Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ: 10,426 tỷ USD, tăng 42%; lâm sản ngoài gỗ đạt 791 triệu USD, tăng 54% so cùng kỳ năm 2020. Như vậy, ngành gỗ xuất siêu ước đạt 9,149 tỷ USD, tăng 45%.

Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu và Hàn Quốc hiện nay chiếm trên 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8 năm 2021 ước đạt 243 triệu USD. Lũy kế 8 tháng ước đạt trên 2,07 tỷ USD, tăng 34% so cùng kỳ.

Các thị trường nhập khẩu gỗ và lâm sản chính là: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Cameroon, Thái Lan, Chi Lê, chiếm khoảng 55% tổng giá trị gỗ và lâm sản nhập khẩu 8 tháng qua.

Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, trong tháng 8/2021 khai thác từ rừng trồng tập trung được 1,473 triệu m3. Lũy kế 8 tháng, cả nước đã khai thác từ rừng trồng tập trung được khoảng 12,2 triệu m3, đạt 56,7% so với kế hoạch, bằng 132% so với cùng kỳ năm 2020.../.

Khánh Linh

Khánh Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam