Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

14:18 | 28/08/2021 Print
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nghị định quy định, khung học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2021 – 2022 căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, HĐND cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể.

Còn khung học phí năm học 2022 – 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được chia theo vùng. Cụ thể, vùng thành thị có mức học phí mỗi tháng từ 300 – 540 nghìn đồng/học sinh mầm non và tiểu học; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có mức học phí từ 300 – 650 nghìn đồng/học sinh. Vùng nông thôn có mức học phí mỗi tháng từ 100 – 220 nghìn đồng/học sinh mầm non và tiểu học; cấp trung học cơ sở có mức học phí từ 100 – 270 nghìn/học sinh; cấp trung học phổ thông từ 200 – 330 nghìn đồng/học sinh. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi có mức học phí mỗi tháng từ 50 – 110 nghìn đồng/học sinh mần non và tiểu học; cấp trung học cơ sở có mức học phí từ 50 – 170 nghìn/học sinh; cấp trung học phổ thông từ 100 – 220 nghìn đồng/học sinh.

Từ năm học 2023 - 2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm.

Cũng theo quy định tại nghị định, khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/10/2021./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam