Tiếp tục giảm 50% hai loại phí dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng

19:09 | 29/08/2021 Print
Hai dịch vụ tại biểu “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” tiếp tục được giảm 50% mức phí thanh toán từ 1/9/2021 đến hết 30/6/2022.

ngân hàng

Ngân hàng tích cực giảm phí dịch vụ để hỗ trợ người dân trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, phí giao dịch thanh toán qua tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao được giảm 50% phí thanh toán, cụ thể:

Đối với lệnh thanh toán mà thời điểm hệ thống nhận giao dịch trước 15h30 trong ngày: giảm từ 0,01% số tiền thanh toán còn 0,005% số tiền thanh toán (tối thiểu 1.000 đồng/món; tối đa 25.000 đồng/món);

Đối với lệnh thanh toán mà thời điểm hệ thống nhận giao dịch trong khoảng thời gian từ 15h30 đến khi hệ thống ngừng nhận lệnh thanh toán trong ngày: giảm từ 0,02% số tiền thanh toán còn 0,01% số tiền thanh toán (tối thiểu 2.000 đồng/ món; tối đa 50.000 đồng/món).

Phí giao dịch thanh toán qua tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp giảm từ 2.000 đồng/món còn 1.000 đồng/món.

Khánh Huyền

Khánh Huyền

© Thời báo Tài chính Việt Nam