VietinBank thông báo mời thầu

15:08 | 30/08/2021 Print
VietinBank thông báo mời thầu Gói mua sắm dịch vụ xây dựng thông điệp và chiến lược truyền thông tổng thể cho Khối Bán lẻ.

vietinbank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện Gói mua sắm dịch vụ xây dựng thông điệp và chiến lược truyền thông tổng thể cho Khối Bán lẻ với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Gói mua sắm dịch vụ xây dựng thông điệp và chiến lược truyền thông tổng thể cho Khối Bán lẻ

• Loại gói thầu: Tư vấn/Dịch vụ

• Nội dung chính của Gói thầu: Xây dựng chiến lược truyền thông và kế hoạch triển khai

• Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 9h00 ngày 30/8/2021 đến trước 17h00 ngày 03/9/2021 (trong giờ làm việc).

3. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

• Ban Thương hiệu – VP.HĐQT VietinBank; Địa chỉ: Tầng 13 Tòa nhà VietinBank 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

4. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

5. Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

• Ban Thương hiệu – VP.HĐQT VietinBank; Địa chỉ: Tầng 13 Tòa nhà VietinBank 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

6. Thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất: Trước 9h00, ngày 06/9/2021.

Các nhà thầu cần thêm thông tin vui lòng liên hệ:

• Ông Nguyễn Minh Quang - Ban Thương hiệu – VP.HĐQT VietinBank; Địa chỉ: Tầng 13 Tòa nhà VietinBank 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; Email: Quangnm5@vietinbank.vn.

Trân trọng thông báo!

VietinBank

VietinBank

© Thời báo Tài chính Việt Nam