Gỗ Đức Thành chuẩn bị trả cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu

15:54 | 30/08/2021 Print
Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã Ck: GDT) vừa công bố kế hoạch chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20% vào ngày 17/9, với 1 cổ phiếu sở hữu cổ đông sẽ nhận 2.000 đồng cổ tức.

Theo đó, với 17,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán, GDT sẽ phải chi ra khoảng 35,4 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời điểm thanh toán dự kiến trong tháng 9. Trước đó, GDT đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 cho cổ đông với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Sau khi hoàn tất đợt trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng sắp tới, GDT đã hoàn thành kế hoạch chia cổ tức năm 2020 với tổng tỷ lệ 40%.

Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai phương án phát hành hơn 1,77 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Theo đó, vốn điều lệ của GDT sau phát hành sẽ tăng lên mức 195 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, GDT ghi nhận doanh thu gần 215 tỷ đồng, tăng 25%, lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, tăng 23% so với nửa đầu năm ngoái. Năm 2021, GDT đặt kế hoạch doanh thu đạt 460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 86,4 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng, GDT đã thực hiện 46,7% chỉ tiêu doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam