Đã gia hạn gần 73 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

10:32 | 31/08/2021 Print
Theo thống kê của Bộ Tài chính, cơ quan Thuế đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định các đề nghị gia hạn thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn ước tính đến hết tháng 8 khoảng 72,8 nghìn tỷ đồng.

thuế

Việc gia hạn nộp thuế sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Ảnh: TL.

Trong đó số thuế được gia hạn đã nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là 29,2 nghìn tỷ đồng, số thuế gia hạn còn phải nộp NSNN là 43,6 nghìn tỷ đồng.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Đối tượng được gia hạn thuế quy định tại nghị định này đã mở rộng hơn so với Nghị định 41/2020/NĐ-CP được ban hành trước đó vào năm 2020, với thủ tục đơn giản nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Theo quy định của Nghị định 52/2021/NĐ-CP, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này.

Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chậm nhất là 30/7/2021. Như vậy có nghĩa, nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này.

Bộ Tài chính ước tính, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo nghị định này là khoảng 115 nghìn tỷ đồng./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam