Loạt chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp

12:09 | 31/08/2021 Print
Để thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp, Chính phủ đã có hàng loạt chính sách hỗ trợ. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa "trưởng thành" từ hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ về công nghệ, thông tin; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực…; đặc biệt được miễn phí, thuế trong thời hạn 3 năm.

Được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Theo đó, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập DN. Hỗ trợ đăng ký DN, công bố thông tin DN như miễn lệ phí đăng ký DN lần đầu, miễn phí công bố nội dung đăng ký DN lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký DN quốc gia.

doanh-nghiệp 12354.jpg
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển lên từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm. Ảnh minh họa: Tuấn Nguyễn

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu.

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu. UBND cấp tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán quy định tại nghị định.

Nghị định cũng quy định rõ việc hỗ trợ đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị như hỗ trợ kỹ thuật; tư vấn sở hữu trí tuệ; các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thử nghiệm hoàn thiện sản phẩm; hỗ trợ công nghệ, đào tạo chuyên sâu; hỗ trợ thông tin…

Về hỗ trợ lãi suất, nghị định quy định, trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước (NSNN) cấp bù cho các khoản vay của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm.

Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay có hỗ trợ lãi suất cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong phạm vi dự toán NSNN bố trí; thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

DNNVV được hưởng hỗ trợ lãi suất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cung cấp liên quan tới phương án, dự án sản xuất – kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất; hoàn trả số tiền được hỗ trợ lãi suất khi vi phạm các quy định về hỗ trợ lãi suất và pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng.

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số

Ngoài các hình thức hỗ trợ nêu trên, DNNVV trưởng thành từ hộ kinh doanh còn được hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực.

Cụ thể, đối với hình thức hỗ trợ công nghệ, DNNVV sẽ được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho DN về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với DN nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với DN vừa…

Đối với hỗ trợ thông tin, DNNVV được miễn phí truy cập các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV trên Cổng thông tin và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh. Hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, phần mềm cho hoạt động của Cổng thông tin, cơ sở dữ liệu hỗ trợ DNNVV được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)…

Cùng với đó, DNNVV cũng được hưởng các gói hỗ trợ tư vấn phù hợp với từng quy mô. Cụ thể, hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/DN đối với DN siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu đồng/năm/DN đối với DN siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, DN siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và DN siêu nhỏ là DN xã hội…

Đối với hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, DNNVV được hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khoá quản trị DN cho DNNVV; Hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại DNNVV nhưng không quá 1 khoá/năm/DN; Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo tại DNNVV do phụ nữ làm chủ, DN nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là DN xã hội nhưng không quá 01 khoá/năm/DN.

Ngoài ra, DNNVV còn được hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của DN khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do DNNVV và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong DNNVV tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khoá đào tạo./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam