TP. Hồ Chí Minh: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài giảm hơn 43%

11:22 | 01/09/2021 Print
Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm đến ngày 20/8, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt tổng cộng 2,18 tỷ USD, giảm 43,6% so với cùng kỳ năm trước.

bds tphcm

Kinh doanh bất động sản chiếm 57% vốn đăng ký cấp mới trong 8 tháng năm 2021 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Cụ thể, nhóm cấp mới có 386 dự án với vốn đăng ký 375,5 triệu USD, giảm 52,7% về số giấy phép và 50,2% về vốn (so với cùng kỳ năm trước). Vốn đăng ký vẫn tiếp tục tập trung chủ yếu ở ba ngành là kinh doanh bất động sản (BĐS), thương nghiệp và vận tải kho bãi.

Trong đó, ngành kinh doanh BĐS chiếm 57% về vốn đăng ký cấp mới, tương đương 214,1 triệu USD; thương nghiệp chiếm 15,9%, vốn đăng ký 59,7 triệu USD và vận tải kho bãi chiếm 14,2%, vốn đăng ký đạt 53,2 triệu USD.

Hai quốc gia có tỷ trọng vốn cao và chiếm đến 76,2% tổng vốn đăng ký là Singapore với 59 dự án, vốn 204,9 triệu USD (chiếm 54,6%) và Hà Lan với 13 dự án, vốn đăng ký 81,2 triệu USD (chiếm 21,6%). Còn nếu phân theo hình thức đầu tư thì có 359 dự án 100% vốn nước ngoài với tổng vốn đăng ký 278,6 triệu USD; liên doanh có 27 dự án, vốn đăng ký 96,9 triệu USD.

Thứ hai, nhóm điều chỉnh vốn đầu tư có 117 lượt dự án với số vốn tăng thêm là 647,3 triệu USD, giảm 40,6% về số giấy phép, nhưng vốn đăng ký tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với số vốn tăng 311 triệu USD (chiếm 48% tổng vốn điều chỉnh); hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 156,2 triệu USD (chiếm 24,1%) và thương nghiệp 132,6 triệu USD (chiếm 20,5%).

Nhật Bản là nhà đầu tư có vốn điều chỉnh cao nhất, với số vốn tăng 280,2 triệu USD, chiếm 43,3%; tiếp theo là Singapore đạt 97,9 triệu USD (chiếm 15,1%) và Vương quốc Anh với 82,6 triệu USD (chiếm 12,8%).

Thứ ba, nhóm góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài có 1.626 trường hợp với tổng vốn đạt 1,15 tỷ USD, giảm 57% về vốn so với cùng kỳ.

Trong khi đó, các dự án chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến ngày 20/8 có 89 dự án, với tổng vốn đầu tư 100,7 triệu USD, đưa số dự án còn hiệu lực hoạt động còn 10.269 dự án, với vốn đăng ký là 49,1 tỷ USD (bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh vốn)./.

Đỗ Doãn

Đỗ Doãn

© Thời báo Tài chính Việt Nam