Infographic: Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả thực chất việc giãn cách xã hội

13:45 | 02/09/2021 Print
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn TP thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả thực chất việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, TP đặc biệt là kiểm soát chặt hơn, cần thiết áp dụng cao hơn việc thực hiện giãn cách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

hà nội
hà nội
hà nội
hà nội

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam