Infographic: Quan hệ Việt Nam - Áo không ngừng phát triển

14:35 | 05/09/2021 Print
Cộng hòa Áo là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hiện quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt bước phát triển lớn.

Quan hệ Việt Nam - Áo không ngừng phát triển
Quan hệ Việt Nam - Áo không ngừng phát triển
Quan hệ Việt Nam - Áo không ngừng phát triển
Quan hệ Việt Nam - Áo không ngừng phát triển

Theo TTXVN

Theo TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam