Đề nghị hỗ trợ cấp giấy đi đường cho các đơn vị hoạt động trong ngành chứng khoán

12:09 | 06/09/2021 Print
Nhằm đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động liên tục, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi Công an TP. Hà Nội đề nghị hỗ trợ chấp thuận cho các công ty được sử dụng giấy đi đường đã cấp trước đây cho đến khi hoàn thành việc cấp giấy đi đường theo quy định mới.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của UBND TP. Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố; thông báo về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường của Công an TP. Hà Nội theo yêu cầu phòng, chống dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp với Công an TP. Hà Nội thực hiện các công việc liên quan đến cấp giấy đi đường cho các công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán; công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ; thành viên lưu ký; văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn TP. Hà Nội (gọi tắt là công ty).

Tuy nhiên, đến 19h ngày 5/9/2021 các công ty vẫn chưa được cấp giấy đi đường do chưa xác định được các công ty thuộc Nhóm 2 hay Nhóm 6, theo hướng dẫn của Công an TP. Hà Nội.

Để đảm bảo cho các công ty được thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cho thị trường chứng khoán được hoạt động liên tục, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Công an TP. Hà Nội chấp thuận cho các công ty được sử dụng giấy đi đường đã cấp trước đây cho đến khi hoàn thành việc cấp giấy đi đường theo quy định mới.

Được biết, từ tháng 3/2020, lĩnh vực chứng khoán đã được đưa vào danh mục ngành dịch vụ thiết yếu trong nền kinh tế để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan ở các tỉnh, thành phố được hoạt động bình thường trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Với vị trí là ngành kinh doanh thiết yếu như trên, soi chiếu hướng dẫn chi tiết về cấp giấy đi đường của Công an TP. Hà Nội công bố ngày 5/9/2021, thì doanh nghiệp ngành chứng khoán có tên trong cả Nhóm 2 và Nhóm 6. Tuy nhiên, điều đáng nói là các bước thủ tục xin giấy đi đường của Nhóm 2 và Nhóm 6 lại khác nhau.

Cụ thể, Nhóm 2: Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu; về đối tượng là cán bộ công chức công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các dịch vụ công ích thiết yếu; về thẩm quyền là Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố xem xét và cấp phép.

Nhóm 6: Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công vụ thiết yếu; về đối tượng là các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ công ích thiết yếu; về thẩm quyền là do công an cấp xã, phường, thị trấn cấp giấy.

Chính vì vậy, qua tìm hiểu, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán đang gặp lúng túng vì thẩm quyền cấp giấy đi đường chưa thống nhất theo hướng dẫn./.

Duy Thái

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam