TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt hơn 70% dự toán

16:13 | 07/09/2021 Print
Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng năm 2021 trên toàn địa bàn ước thực hiện được 255.687 tỷ đồng, đạt 70,1% dự toán và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2020.

thue tphcm

Người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 165.682 tỷ đồng, đạt 66,7% dự toán, chiếm 64,8% tổng thu cân đối và tăng 12,6% (so với cùng kỳ); thu dầu thô ước thực hiện 9.245 tỷ đồng, vượt 8,1% so dự toán, chiếm 3,6% tổng thu cân đối và tăng 18%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) ước thực hiện 80.740 tỷ đồng, đạt 74% dự toán, chiếm 31,6% tổng thu cân đối và tăng 22,5%.

Đáng chú ý, các khoản thu nội địa đều tăng khá so với cùng kỳ. Cụ thể, thu từ khối các doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 18.480 tỷ đồng, đạt 68,4% dự toán, chiếm 7,2% tổng thu và tăng 15,4%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 46.726 tỷ đồng, đạt 69% dự toán, chiếm 18,3% tổng thu và tăng 30,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 42.806 tỷ đồng, đạt 69% dự toán, chiếm 16,7% tổng thu và tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng thu cân đối ngân sách địa phương 8 tháng đầu năm ước được 50.757 tỷ đồng (chiếm 19,9% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn) đạt 73,5% dự toán và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Được biết, năm nay TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu NSNN 364.893 tỷ đồng, giảm 10,1% so dự toán năm 2020 và giảm 1,7% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, thu nội địa 248.343 tỷ đồng, giảm 10,9% so dự toán năm 2020; thu từ hoạt động XNK 108.000 tỷ đồng, giảm 6,1% so với dự toán năm 2020 và thu dầu thô 8.550 tỷ đồng, giảm 29,9% so dự toán năm 2020./.

Đỗ Doãn

Đỗ Doãn

© Thời báo Tài chính Việt Nam