Bổ sung 2.199 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

16:02 | 08/09/2021 Print
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19.

gạo dự trữ quốc gia

Gạo dự trữ quốc gia được xuất cấp để hỗ trợ người dân lúc giáp hạt, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Ảnh: Minh Đức

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-CP ngày 4/9/2021 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 123/BC-UBTCNS15 ngày 6/9/2021 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia (DTQG) đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, ngày 7/9/2021, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 296/NQ-UBTVQH15 về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo DTQG đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 2.199 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua bù 172.889,47 tấn gạo đưa vào DTQG, theo đề xuất của Chính phủ.

gạo dự trữ quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết này và quản lý, sử dụng hàng DTQG đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả cao.

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Hội đồng Dân tộc; các ủy ban khác của Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 7/9/2021.

Khánh Huyền

Khánh Huyền

© Thời báo Tài chính Việt Nam