Infographic: Hoạt động của 2 trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh

20:44 | 08/09/2021 Print
Bộ Y tế giới thiệu về hoạt động của các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 do Bộ Y tế thành lập và hỗ trợ hoạt động tại các tỉnh phía Nam để người dân tìm hiểu, theo dõi.

trung tâm hồi sức 1
trung tâm hồi sức 2
trung tâm hồi sức 3
trung tâm hồi sức 4

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam