Fecon sắp phát hành riêng lẻ 32 triệu cổ phần

17:38 | 09/09/2021 Print
Công ty cổ phần Fecon (mã FCN, sàn HOSE) đang có kế hoạch phát hành riêng lẻ 32 triệu cổ phiếu.

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là 320 tỷ đồng, giá chào bán dự kiến là 13.000 đồng/cổ phiếu.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định tại Luật chứng khoán.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021, sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Với khối lượng và giá phát hành như trên, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ đạt khoản 416 tỷ đồng. Công ty sẽ dành 216 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và dành 200 tỷ đồng để trả các khoản nợ đến hạn.

Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán theo quy định, công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký và số tiền thu được không đủ theo dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh phương án sử dụng vốn.

Việc điều chỉnh sẽ tùy thuộc theo tình hình thực tế, hoặc bù đắp số vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Về tỷ lệ hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài, Fecon sẽ phải thực hiện rà soát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành, dự kiến không vượt quá 50% số cổ phiếu của công ty sau phát hành./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam