Kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ quý III/2021

14:57 | 13/09/2021 Print
Hai quỹ FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 17/9, do đó, các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày 14/9 tới đây.

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật về kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ quý III/2021. Theo đó, FTSE Vietnam Index đã thêm KDH, VCI và không loại cổ phiếu nào. Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF ước tính sẽ mua khoảng 4,3 triệu KDH và 3,3 triệu VCI.

Trong khi đó, FTSE Vietnam All-share Index thêm DCM, DXG và loại SAB, HPX. Tuy nhiên lưu ý rằng hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số nên thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

FTSE Vietnam Index

Đối với MVIS Vietnam Index, THD, SAB, DGC, KDC, DIG, VND, DPM, PVS, SHS được thêm mới trong kỳ này và không có cổ phiếu nào bị loại. Đây là lần đầu MVIS đưa các cổ phiếu thuộc sàn HNX vào danh mục sau nhiều kỳ không xem xét.

Danh mục MVIS Vietnam Index sẽ bao gồm 46 cổ phiếu, trong đó có 31 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 15 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 10/9 đạt 560 triệu USD. Bên cạnh các cổ phiếu được thêm mới, quỹ sẽ tăng sở hữu VIC, VHM và HPG trong khi giảm sở hữu ở phần lớn các cổ phiếu còn lại. Tổng tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam ước tính sẽ tăng từ 64,7% lên 66,6%, tương đương giá trị mua ròng 10,9 triệu USD.

MVIC

Đối với FTSE Vietnam 30 Index, do FTSE Russel không công bố danh mục chi tiết của chỉ số FTSE Vietnam 30 Index. Bảng ước tính của SSI Research dựa trên số liệu chốt vào ngày 20/8 như sau: KDH, VCI, HSG, DGC và KDC có thể được thêm vào chỉ số đã đạt các điều kiện yêu cầu về vốn hóa và thanh khoản; ACB và HCM có thể bị loại khỏi chỉ số do điều chỉnh giảm khối lượng mà nhà đầu tư nước ngoài có thể mua; PHR và PPC có thể bị loại do giá trị vốn hóa thấp và rơi ra ngoài top 40 cổ phiếu lớn nhất thỏa mãn các tiêu chí sàng lọc.

Fubon FTSE Vietnam ETF hiện là quỹ ETF lớn thứ 3 trên thị trường Việt Nam với quy mô tài sản gần 11.000 tỷ đồng. SSI Research ước tính danh mục mới và giao dịch của quỹ như sau:

FTSE 30

Thái Duy

Thái Duy

© Thời báo Tài chính Việt Nam